Дружество с ограничена отговорност в Италия.

  • Post category:Tricks

Дружество с ограничена отговорност в Италия. Могат да бъдат учредени с три   различни характеристики и процедури. Le società a responsabilità limitata in Italia. Possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie. И…

Continue ReadingДружество с ограничена отговорност в Италия.

Данък върху доходите

  • Post category:Tricks

България остава с най-нисък данък върху доходите в Европейския съюз, показва годишният доклад на Европейската комисия за данъчните тенденции в страните-членки. Корпоративният данък у нас също е най-ниският. С 10%…

Continue ReadingДанък върху доходите

Глобите до 50 лева могат да се обжалват

  • Post category:Tricks

Конституционният съд отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена  aдо 50…

Continue ReadingГлобите до 50 лева могат да се обжалват