Единен Европейски договор за продажба

Единен Европейски договор за продажба -Предложението на Европейската Комисия, очаква да бъде одобрено от Страните членки и от европейския Парламент, които вече демонстрира силната си подкрепа, при гласуването  в началото на тази година.

Ако Общностното европейско право се превърне в юридическа реалност, същото ще бъде приложимо при изразено предварително съгласие от страните при сключване на договори между  дружествата  и потребителите и между самите дружества, касаещи договори за продажба на недвижими имоти и доставките на  съпътстващите ги услуги, също и договорите относно дигиталните носители / музика, видео, софтуер и т.н. /. Освен това Страните членки ще могат да избират приложимостта  на европейската нормативна база и при вътрешните си договорни отношения също така последната ще може  да бъде приложима при  отношенията със специалисти намиращи се извън територията на  европейската Общност / ако една от страните се намира на територията на Общността

Преимущества за дружествата и потребителите на страните членки:

За дружествата се гарантира:

а/ намаляне на  разходите свързани със сключване на договорите , в случай че последните желаят да реализират продажби извън граница

б/ единен режим / но факултативен / на облигационното право, идентичен във всички 27 страни членки, благодарение на което специалистите не трябва повече да срещат трудности дължащи се на несигурност поради сблъсък на национални законодателства регулиращи облигационните отношения

в/ сигурна подкрепа на малки и средни предприемачи при разрастване в нови пазари

За потребителите се предвиждат следните облекчения:

а/ единно ниво на защита във всички Страни членки

б/ по – голям избор на стоки на конкурентни цени

в/ сигурност в правата при сключване на  международни договори

г/ по – голяма яснота и доверие в предвид, че потребителите ще бъдат винаги ясно информирани, техните права ще им бъдат илюстрирани по ясен начин на съответния език и ще е необходимо даване на тяхното съгласие при прилагане на Общностното европейско право на продажба.