Отмяна забрана

  • Post category:Tricks

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 2 от 22.03.2011 г Подлежи ли на отмяна от съда заповедта за налагане на принудителна административна мярка, издадена на основание чл. 75, т. 6 от Закона за…

Continue ReadingОтмяна забрана

Регистриране по ЗДДС занаятчия

  • Post category:Tricks

Всеки занаятчия вече ще може да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, с което се дава възможността за възстановяване на средства за вложените в производството материали. Това…

Continue ReadingРегистриране по ЗДДС занаятчия