Aдвокати

„ В единствено число думата адвокат advocatus се превежда от латински като призования за помощ. Поради което дейността на адвоката преди да бъде технически материализиране се развива на морално ниво. Ето защо коренът на думата нe е л затруднеността, опасността, необходимостта, а в благородството на адвокатурата”

Гражданско право

Корпоративно право

Наказателно право

Търговско право

Ние ще спечелим делото ви

Защо да изберете нашите правни услуги

Опитни адвокати

В адвокатската кантората работят 5 адвоката покриващи всички правни сектора, 2 икономисти както и многобройни сътрудници, лицензирани оценители, инженери, финансисти, консултанти съдебни медици и вече 19 години предлагаме пълно правно обслужване, абонаментно или инцидентно, на своите клиенти.

Стратегии за най-добри случаи

Многогодишната практика, даде възможност на специалистите работещи към адвокатската кантората на натрупат богат опит в редица правни сектора, между които: гражданско, търговско, административно и наказателно право, решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и регистрирани вероизповедания, юридическо консултиране на сделки, изготвяне на съпровождащите ги договори и документация

С вас - от началото до края

При осъществяване на дейността си адвокатската кантора се ръководи от основните принципи и традиции на призванието адвокат, като персонализира отношенията с клиентите и ефективно и своевременно отговаря на конкретните казуси.

Деница Дянкова

Търговско право

Дамяна Стойчевска

Наказателно право

Петър Петров

Гражданско право

Иван Иванов

Корпоративно право

+
клиенти
18.
казуси
16. +
Спечелени дела
99. %
Успеваемост