Отмяна забрана

  • Post category:Tricks

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 2 от 22.03.2011 г Подлежи ли на отмяна от съда заповедта за налагане на принудителна административна мярка, издадена на основание чл. 75, т. 6 от Закона за…

Continue ReadingОтмяна забрана