Глобите до 50 лева могат да се обжалват

Конституционният съд отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена  aдо 50 лева. Висшите съдии са взели решението единодушно и без особени мнения с аргумента, че с разпоредбата се нарушават правата на гражданите и няколко текста от Конституцията.

„Дали нарушението е маловажен случай се определя, както показва законодателството, с оглед на други обстоятелства – най-вече дали е първо нарушение от този вид и дали настъпилите вреди са незначителни или въобще липсват. Казано най-общо, дадено поведение, което представлява нарушение, е маловажен случай, когато засяга в незначителна степен ценностите, с оглед на чиято защита то е било обявено за наказуемо“, пишат конституционните съдии в решението си. Разпоредбата бе атакувана пред Конституционния съд от омбудсмана Константин Пенчев в края на октомври м.г. Според Пенчев, принципът на необжалваемост на административните актове, въведен с атакуваната норма и основан единствено на критерия „размер на наложеното административно наказание“, противоречи на основни конституционни разпоредби.
Омбудсманът смята, този принцип на необжалваемост за нарушаващ човешки права.
С вчерашното си решение КС не само отмени спорния текст, но и в мотивите си обяви, че и наказателните постановления, издадени въз основа на заснемане с камера или на радар, също трябва да подлежат на обжалване.
Вижте пълния текст на Решението